Karsi ja kiteytä

Karsi ja kiteytä

Elämä on usein erilaisten asioiden suorittamista hengästymiseen asti. Useimmilla meistä on erilaisia velvollisuuksia työn, perheen ja vapaa-ajan tiimoilta. Mistä sitten voi tietää, miten karsia? Mistä aloittaa karsiminen? Mistä ihmeestä voi tietää, mitä uskaltaa jättää pois? 

karsiminen

Liiketoimintasuunnitelma kiteytettynä tarkoittaa neljää asiaa: jaksaminen, markkinointi, myynti ja talous. Jos näitä ei huomioida, ei myöskään liiketoiminta pyöri. Näistä kaikista tärkein on jaksaminen. Jos omasta jaksamisestaan ei pidä huolta, ei muutkaan osa-alueet silloin voi olla kunnossa. 

Jaksamiseen liittyy olennaisena osana itsensä johtaminen. On tärkeää osata karsia.
Karsi elämästäsi sellaiset asiat, jotka:

 • eivät tunnut hyviltä
 • eivät vie elämässä eteenpäin
 • eivät enää sytytä ja innosta sinua
 • vievät enemmän kuin antavat.

Ulkopuolinen apu voi hyvinkin auttaa kaiken kaaoksen keskellä. Uskalla kysyä apua sparraajalta, mentorilta tai vastaavalta, joka osaa auttaa ulkopuolisen ihmisen näkökulmasta. Tärkeintä olisi löytää asioille tärkeysjärjestys. 

Karsimista pohdittaessa on tärkeää ottaa huomioon, että alussa mainituille neljälle liiketoiminnan kannalta oleellisille seikoille on aikaa. Jaksamisen lisäksi on erittäin tärkeää järjestää aikaa markkinoinnille. Jos karsii aikaa markkinoinnista, voi olla varma, ettei ole myöskään myyntiä, eikä taloutta. Eli toisin sanoen, ei ole asiakkaita, jos ei järjestä aikaa markkinoinnille. 

Miten karsiminen ja kiteyttäminen sitten näkyy markkinointia suunnitellessa? Pohdi ainakin näitä:

 • Markkinoitko oikeassa paikassa?
 • Markkinoitko kiteytetysti sen, mitä tarjoat? Ymmärtääkö asiakkaasi, mitä olet myymässä?
 • Onko sinulla ”hissipuhe”? Osaatko kertoa nopeasti, kuka olet ja mitä tarjoat?
 • Pystytkö perustelemaan, miksi juuri sinulta kannattaisi ostaa?

Yrittäjän on hyvä olla jatkuvasti kriittinen omalle toiminnalleen. Silloin myös karsiminen markkinoinnin osalta on toimivaa. On myös pidettävä huoli, että asiat tulevat tehdyksi: luvatut puhelut on hoidettava jne. Erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat oiva apu yrittäjän arjessa. 

Myynti on oikeastaan vain puhumista, mutta sitäkin on hoidettava joka päivä! Samoin kuin taloutta on huomioitava päivittäisessä toiminnassa esim. laskujenmaksun muodossa. 

Mistä tietää, miten kannattaa markkinoida? 

Markkinointi on rohkeita tekoja. Kukaan ei voi antaa valmiita vastauksia, miten kannattaa markkinoida. Yrittäjän on kokeiltava, mitkä keinot ovat omassa yrityksessä toimivia ja mitkä eivät. Esimerkiksi erilaiset videot, blogit, messut, esitteet, käyntikortit ja asiakastapaamiset on kokeiltava käytännössä, jotta voi tietää, mikä oikeasti toimii oman tuotteen tai palvelun markkinoinnissa. 

Keskusteleminen toisen ihmisen kanssa auttaa usein hahmottamaan omaa tilannetta. Ulkopuolisen on helpompi esittää ideoita ja kysymyksiä erilaisista markkinointivaihtoehdoista – kokeileminen kuitenkin vasta ratkaisee, mikä on toimivaa. 

Muista, että unelmat ovat niitä, jotka vievät meitä eteenpäin. Tavoitteet ohjaavat sitä suuntaa, minne olemme menossa. Pohdi, viekö parhaillaan tekemäsi asia sinua kohti tavoitettasi. Jos ei vie, karsi! 

Lähellä, mutta niin kaukana

Yrittäjä tuntee oman tuotteensa tai palvelunsa hyvin. Omaa yritystä vaalitaan ja rakastetaan – kuten kuuluukin. Sitä voisi verrata omaan lapseen. Mutta kuten aikuistuvista lapsista on päästettävä joskus irti, on myös oma yritys hyvä välillä työntää hieman syrjään, jotta sitä voisi tarkastella ikään kuin ulkopuolisen silmin. 

Tämä on tärkeää. Omalle tekemiselle usein sokeutuu, joten on erittäin hyvä taito oppia katsomaan omaa tekemistään, omaa yritystään välillä kauempaa. Jos kaikki on koko ajan liian lähellä, on mahdotonta aidosti hahmottaa omia touhujaan. 

Totuus kuitenkin on, että harva todellisuudessa kuitenkaan pystyy sen aidosti toteuttamaan. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää ulkopuolisia silmiä, koska toinen ihminen näkee aivan eri näkökulmasta yrityksen tilanteen. 

Esimerkiksi sparraajat tekevät juuri sitä työtä: katsovat tilannetta ulkopuolisen silmin ja näkevät, mitä asioita kannattaisi kokeilla tai tehdä eri tavalla. Tai mihin ylipäätään yrityksessä kannattaisi kiinnittää huomiota. Ulkopuolinen voi myös aidosti havainnoida, onko yrittäjän oma jaksaminen varmasti kunnossa. Uskalla pyytää apua. 

Kaiken lähtökohtana on se, että ajatukset on pystyttävä nollaamaan. Jos jatkuvasti pää on liian täynnä kaikkea, ei ole mahdollista hahmottaa luotettavasti omaa tilannettaan. Jatkuva oman systeemin sisällä vellominen ei anna tilaisuutta kriittisen tutkiskeluun. Löydä oma tapasi nollata! Sinä itse tiedät, minkälainen on sinun tapasi rentoutua. Vain nollaamisen ja irtioton avulla voi saada uusia näkökulmia, uusia ideoita ja oivalluksia. Sen vuoksi nollaaminen on niin tärkeää. 

Karsiminen konkreettisesti

Moni lukija saattaa tässä vaiheessa miettiä, että kaipaisi vielä ihan konkreettisia vinkkejä siihen, miten ottaa elämänsä haltuun, miten tästä nyt oikeasti lähtisi karsimaan. Tässäkin yhteydessä on todettava, että me olemme kaikki erilaisia: yksi keino toimii yhdellä, toinen toisella. Tässä kuitenkin on muutama vinkki, jotka auttavat hahmottaan omaa tilannetta. 

 • Pohdi, mikä on mielekästä ja mikä ei. Kannattaa luopua sellaisista velvollisuuksista, jotka vievät vain aikaa tärkeämmiltä asioilta. Kun joku tekeminen selkeästi ottaa enemmän kuin antaa, on siitä parempi luopua. Tällöin pystyy paremmin keskittymään tärkeämpiin asioihin. Voi olla myös ilahduttavaa huomata, että luopuminen voi hyvinkin olla helpottavaa, vaikka se ensin tuntuisi pelottavalta tai hävettävältä. 
 • ”Sitkuttaminen” ei hyödytä ketään. Oikeaa hetkeä, oikeaa ajankohtaa ei välttämättä koskaan tule, jos päätöksen tekemistä aina vain siirtää. ”Sitkuttaminen” ei ole mielekästä. Tee se nyt. Kokeile edes. Jos ei kokeile, ei voi tietää lopputulostakaan.
 • Itsensä johtamiseen kuuluu olennaisena osana myös se, että käyttää aikansa hyödyllisesti, eikä kuormita itseään liikaa informaatioähkyllä. On suotavaa välillä sulkea puhelin, olla käyttämättä somea tai lukematta sähköpostia silloin, kun haluaa keskittyä aidosti tekemään jotain muuta. Ei ole mielekästä jatkuvasti tulla keskeytetyksi erilaisten ärsykkeiden ja pimputtavien laitteiden vuoksi. 
 • Pidä tavoite mielessäsi kaikessa tekemisessä! On hyvä huomioida myös sellainen asia, että esimerkiksi erilaisissa FB-ryhmissä oleminen ja niiden sisältöjen lukeminen voi jopa vaikeuttaa oman unelman tavoittelua. Jos jatkuva informaatiotulva – vieläpä negatiivinen sellainen – aiheuttaa jopa ahdistusta, kannattaa jättää vähemmälle koko ryhmässä oleminen. Pohdi, viekö tällainen tekeminen sinua kohti päämäärääsi vai jarruttaako se sitä. 
 • Katso rehellisesti ympärillesi. Onko lähelläsi negatiivisia ihmisiä, jotka vain kuluttavat sinua? Toinen ihminen voi hyvinkin kuluttaa ja viedä sinua alaspäin. Tällainen olisi syytä tunnistaa ja miettiä, mitä asialle olisi syytä tehdä. 
 • On osattava olla hyvällä tavalla itsekäs. Terve itsekkyys on itsestä huolehtimista. Narsistisuus ja itsekeskeisyys ovat eri asioita kuin itsestä huolehtiminen. Ota aikaa itsellesi. Pysähdy säännöllisesti pohtimaan: Mitä minä haluan? Mitä minulle kuuluu? Pidä vaikka pieniä lomia kesken päivän: irtaudu työnteosta muutamaksi minuutiksi, syö muualla kuin työpaikalla jne. Pienen tauon jälkeen jaksat taas paljon paremmin. 

Karsimista helpottaa, kun pidät mielessä kysymyksen: turhaa vai tarpeen?

Suuntavaisto hukassa sännäten

Taustatyön tekeminen on yrittäjälle tärkeää. Ei kannata sännätä tukka hulmuten tekemään asioita ilman minkäänlaista suunnittelua. Taustatyöllä varmistetaan asioiden sujuvuus ja onnistuminen. Suunnittele asioita etukäteen. Varmista, että luomasi rappuset ovat tukevaa tekoa, joita pitkin astelet päämäärääsi kohti. Tämä on myös pitkäjänteistä työtä, joka kantaa varmasti jossain vaiheessa. 

Tärkeää on myös uskoa omaan tekemiseen. On uskottava siihen, että jonain päivänä pitkäjänteinen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyö kantaa koko yritystä. Vahvista uskoasi – usko tekemiseesi!

Tuotteista ja hinnoittele

Hinnoittelu on tärkeää ja se liittyy olennaisena osana myös karsimiseen. Tuotteista palvelusi ja määritä niille hinnat. Pyri siihen, että hinnat ovat näkyvissä yrityksesi kotisivuilla. 

Miksi se on niin tärkeää? Asiakas näkee tuotteidesi ja palveluidesi hinnat suoraan kotisivuiltasi. Asiakkaat eivät jatkuvasti pyydä sinulta tarjouksia, eikä sinun näin ollen tarvitse käyttää aikaasi sähköpostien ja puheluiden vastaamiseen. Asiakas on kiinnostunut tarjoamastasi palvelusta ja haluaa tietää, millä hinnalla sen saa. Anna tieto hänelle mahdollisimman helpolla tavalla. 

sparraajakoulutus

Vielä viimeiset vinkit

Pienyrittäjän keskeisin haaste on oman ajankäytön priorisointi oikeisiin asioihin. 

 • Mihin oikeasti käytät aikasi?
 • Saatko aikaan tuloksia?

Hyödynnä odotusaikasi sopivilla tehtävillä.

 • Useimmiten päivässämme on erilaisia aikoja, jolloin odotamme jotain.
 • Pohdi, minkälaisia työtehtäviä pystyisi tekemään vaikkapa kymmenen minuutin odotusaikana, kun joku on myöhässä tai tapaaminen loppuu odotettua aiemmin. 
 • Tehokkuutesi lisääntyy, kun täytät tyhjät välit pitkin päivää.

Maailma ympärillämme muuttuu digitaaliseksi – entä sinä?  

 • Ota digitalisaatio ystäväksesi, älä tee siitä vihollista. 
 • Verkkokauppa, some, hallintatyökalut jne. on kehitetty avuksi, ei stressinlähteeksi.
 • Pyydä apua, jos sitä tarvitset. Kun digitalisaatio on kunnossa, aikaa jää aidosti muuhun tekemiseen. 
 • Tee sähköisten työvälineiden käytöstä totuttu tapa.
 • Verkkokauppa, some, hallintatyökalut jne. on kehitetty avuksi, ei stressinlähteeksi.
 • Pyydä apua, jos sitä tarvitset. Kun digitalisaatio on kunnossa, aikaa jää aidosti muuhun tekemiseen. 
 • Tee sähköisten työvälineiden käytöstä totuttu tapa.
 • Verkkokauppa, some, hallintatyökalut jne. on kehitetty avuksi, ei stressinlähteeksi.
 • Pyydä apua, jos sitä tarvitset. Kun digitalisaatio on kunnossa, aikaa jää aidosti muuhun tekemiseen. 
 • Tee sähköisten työvälineiden käytöstä totuttu tapa.

Entä jos menee hullusti?

Puhu, puhu, puhu! Jos kaikki menee pieleen, on hyvä päästä purkamaan asiat jollekin. Keskity siihen, mitä teet ja karsi ne, joita et tarvitse. On syytä pohtia, miten jaksaa eteenpäin. Mitä voi asialle tehdä? Voisiko tilanteen vain antaa olla ja hyväksyä? Häpeästä on hyvä päästää irti ja jatkaa eteenpäin. 

Kun menee perseelleen, se opettaa kaikista eniten.
                               -Sanna Jylänki

PS. kun kaipaat päätä ja olkapäätä näiden asioiden miettimiseen – ota sparraaja avuksesi!

Sannalla on asiaa yrittämisestä – Karsiminen & Tiivistäminen from Redesan Oy on Vimeo.

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Kommentit

2 Responses

 1. Moikka Sanna.

  Sun teksti on myös “konkariyrittäjälle” tosi hyödyllistä.
  Asioita ja kikkoja tuppaa unohtumaan, valitettavasti.
  Hyvä, että muistuttelet. Kiitos!

  Toi teidän ideoima tilitoimisto, josta saa huomattavasti enemmän kuin vain normaali tilitoimistopalveluita
  on suorastaan erinomainen!!!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lisää luettavaa

Joulukalenteri

24 päivän somevinkit!

24 päivän somevinkit! On taas aika tarjota jotain mukavaa joulun odotukseen. Viime vuoden Redesanin joulukalenteri oli supersuosittu, joten otetaan tänä vuonna uudelleen! Kalenteri on saanut

Lue lisää
suklaata

Tsemppiä yrittäjäkaverille?

Tsemppiä yrittäjäkaverille? Haluatko tsempata kanssamme yrittäjäkaveriasi? Kerro ketä voisimme tsempata suklaan sekä terveisten kera. Valitsemme 20 tsempattavaa yritystä kaikkien viestin lähettäneiden joukosta. Jos kamppanja osoittautuu

Lue lisää
Redesan sparraus

Vinkkejä markkinointiin YouTube-LIVE lähetys!

Vinkkejä markkinointiin YouTube-LIVE lähetys! Maksuton LIVE lähetys perjantaina 25.9.2020 klo 13.00 Tervetuloa YouTube kanavallemme katsomaan lähetystä, jossa saat vinkkejä markkinointiin LIVE lähetyksessä!Tule ja kysele, kerro

Lue lisää

Kirjaudu tilillesi

Tilaa Redesanin uutiskirje

Haluatko saada bloggauksemme ja vinkkimme suoraan sähköpostiisi? Tilaa uutiskirjeemme ja liity joukkoon – voit poistua milloin vain haluat. Tilaajana saat etuja mm. verkkokoulutuksiimme! Tilaajalahjana 20 € ostokuponki!