Superyrittäjätesti

SuperyrittajatestiHaluaisitko olla superyrittäjä? Testaamalla itsesi näet omat yrittäjyyteen liittyvät vahvuutesi ja heikkoutesi. Testi mittaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti yrittäjämenestykseen liittyviä ominaisuuksia: ajattelumalleja, toiminta-asenteita ja -tapoja. Tuloksien avulla voit lähteä kehittämään itsessäsi juuri oikeita osa-alueita, ja voit pyrkiä kohti entistä menestyksekkäämpää yrittäjyyttä!Testissä mitataan testattavan menestysosoittimia ja ilmeisyyksiä kokonaistasolla, osa-alueittain ja toimintatekijöittäin väittämäkohtaisesti. Voit tilata testin tuloksista kolme eri tasoista laajaa tulkintaa; sähköpostilausunnon, puhelimitse tapahtuvan konsultaation tai henkilökohtaisessa tapaamisessa tapahtuvan konsultaation. Voit saada tuloksista myös maksuttoman suppean analyysin.

Testi on Rope-Yhtiöiden tuote. Redesan on on Rope-Yhtiöiden pienyrittäjyyden osaamiskeskus.

Huom! Kirjoita testin aloitusvaiheessa nimesi perään REDESAN. Näin testi ohjautuu järjestelmäämme, mikäli haluat sen läpikäytävän heti tai jossain vaiheessa.

Etene testiin->

Henkilokohtainenkonsultaatio
Tulokset käydään läpi kahden tunnin henkilökohtaisessa konsultaatiossa. Konsultaation tukena testattava saa kirjallisen lausunnon testituloksensa vahvuuksista ja heikkouksista.450 € / hlö + alvPuhelinkonsultaatio
Tulokset läpikäydään puolen tunnin puhelinkonsultaationa, jota ennen asiakkaalle on toimitettu sähköpostitse kirjallinen tulos, jonka kautta konsultaatio tehdään. 245 € / hlö + alv

Sahkopostilausunto
Asiakas saa lausunnon tuloksesta sähköpostitse, josta tulee ilmi testattavan vahvuudet ja heikkoudet yrittäjätoiminnassa.

195 € / hlö + alv